ახმეტის მაგისტრატი სასამართლო


მოსამართლეები:

ლაბაზა დუიშვილი
 

 

 


მის: ახმეტა, ჩოლოყაშვილის ქ. 110
ტელ: (8-249) 2-17-47; 2-16-10