თელავის რაოინული სასამართლო


მამუკა წიკლაური - თავმჯდომარე

მოსამართლეები:

გოგიტა თოთოსაშვილი

ქეთინო ლუაშვილი

მარინე ცერცვაძე

ლაბაზა დუიშვილი

 

მის: თელავი, აღმაშენებლის . 47
ტელ: (8-250) 7-38-20; 7-43-73