გურჯაანის რაიონული სასამართლო


თავჯდომარე - დავით ნარიმანიშვილი

მოსამართლეები:

ვახტანგ მრელაშვილი

ნანა ჩალათაშვილი

 

 

 

მის: გურჯაანი, სანაპიროს . 24
ტელ: (8-253) 2-38-22