ქუთაისის სააპელაციო სასამართლო

 

სისხლის სამართლის საქმეთა პალატა

მალხაზ გურული - თავმჯდომარე, სისხლის სამართლის საქმეთა პალატის                                      თავმჯდომარე

მოსამართლეები:

ვერა დოლიძე
მარინა სირაძე
მარინე იმერლიშვილი
მურთაზ კაპანაძე

სამოქალაქო საქმეთა პალატა

დიმიტრი გვრიტიშვილი - სამოქალაქო საქმეთა პალატის                                      თავმჯდომარე

მოსამართლეები:

თამარ სვანიძე
ირმა პერანიძე
სიმონ ჩხაიძე
ივანე ყიფიანი
დურმიშხან ჟორჟოლიანი

 

საგამოძიებო კოლეგიის თავმჯდომარე

მალხაზ ოქროპირაშვილი - საგამოძიებო კოლეგიის თავმჯდომარე

მოსამართლე:

 

 

ადმინისტრაციული საქმეთა პალატა

ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატის თავმჯდომარე

მოსამართლეები:

ხათუნა ხომერიკი
გოჩა აბუსერიძე
 


 

მის: ქუთაისი, ნიუპორტის 32
ტელ: (8-231) 4-57-28