ქუთაისის საქალაქო სასამართლო

ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგია


თემურ გოგოხია - თავმჯდომარე, ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიის თავმჯდომარე.მოსამართლეები:

გენადი მაკარიძე

თეიმურაზ დგვარელი

 

სამოქალაქო საქმეთა კოლეგია

მოსამართლეები:

თამარ ბურჯანაძე
ციცინო მოსიძე

მალხაზ ჩუბინიძე

 

სისხლის სამართლის საქმეთა კოლეგია

მოსამართლე:

დავით ახალბედაშვილი


ნათია ბარბაქაძე

გოჩა ფუტკარაძე

მაკა გორგოძე

მის: ქუთაისი, კუპრაძის . 11
ტელ: (8-231) 2-60-16; 2-70-77