ბაღდათის მაგისტრატი სასამართლო


მოსამართლე:

ნათია ბარბაქაძე

  

 

მის: ბაღდათი, ვაჟა-ფშაველას . 5
ტელ: (8-234) 2-25-36; 2-24-84