ოზურგეთის რაიონული სასამართლო

ბიძინა სტურუა - თავმჯდომარე

მოსამართლეები:

გიორგი ზვიადაძე
მარინა კიკნაძე

 

მის: ოზურგეთი. .სიორიძის . 14
ტელ: (8-296) 6-46-54; 6-46-46; 6-38-25