საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში საიტის ძველი ვერსია

საქართველოს უზენაესი სასამართლოს ანალიტიკური განყოფილების ადამიანის უფლებათა ცენტრის მიერ ითარგმნა ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილება

გამოქვეყნების თარიღი: 2023-11-13

საქართველოს უზენაესი სასამართლოს ანალიტიკური განყოფილების ადამიანის უფლებათა ცენტრის მიერ ითარგმნა ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს 2023 წლის 2 მარტის გადაწყვეტილება „ძერკორაშვილი და სხვები საქართველოს წინააღმდეგ CASE OF DZERKORASHVILI AND OTHERS v. GEORGIA “ (საჩივარი N 70572/16)

ზემოაღნიშნული საქმე ეხება მომჩივნების თვითნებურ ადმინისტრაციულ პატიმრობას, რის გამოც ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ დაადგინა კონვენციის მე-5 § 1 მუხლის დარღვევა.


ბოლო სიახლეები

საქართველოს უზენაესი სასამართლოს მართლმსაჯულების მუზეუმის ვიზიტორთა შესახებ ინფორმაცია

საქართველოს უზენაეს სასამართლოსა და მართლმსაჯულების მუზეუმში  ექსკურსიები 2024 წლის იანვრიდან კვლავ აქტიურად გრძელდ

2024-04-17

იხილეთ სრულად
მილოცვა

2024-04-14

იხილეთ სრულად
სვანეთის სამედიატორო სასამართლო

სვანური სამედიატორო სასამართლო ქართული სამართლებრივი კულტურის  მნიშვნელოვანი გამოვლინებაა. სამედიატორო სასამართლო ს

2024-04-10

იხილეთ სრულად