საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში საიტის ძველი ვერსია

საქართველოს უზენაესი სასამართლოს ანალიტიკური განყოფილების ადამიანის უფლებათა ცენტრის მიერ ითარგმნა ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილება

გამოქვეყნების თარიღი: 2023-10-23

საქართველოს უზენაესი სასამართლოს ანალიტიკური განყოფილების ადამიანის უფლებათა ცენტრის მიერ ითარგმნა ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს 2023 წლის 29 ივნისის გადაწყვეტილება ხავშაბოვა საქართველოს წინააღმდეგ KHAVSHABOVA V. GEORGIA(საჩივარი N26134/19)

ზემოაღნიშნული საქმე ეხება მომჩივნის დამნაშავედ ცნობას ფიზიკური ძალადობის გამო, დაზარალებულისა და ბრალდების სამი მოწმის ჩვენებების საფუძველზე, რომელთა სასამართლოში დაკითხვის უფლება მომჩივანს არ მიეცა.

ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ მოცემული საქმეში დაადგინა ევროპული კონვენციის მე-6 § 1 მუხლის (გ) და (დ) ქვეპუნქტების დარღვევა.


ბოლო სიახლეები

საქართველოს სახალხო დამცველის სპეციალური ანგარიშის პრეზენტაცია

მიმდინარე წლის 15 ივლისს საქართველოს უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის მოადგილემ, სისხლის სამართლის საქმეთა პალატის თავმ

2024-07-15

იხილეთ სრულად
ქედხუდა

ქედხუდების ინსტიტუტი მოქმედებდა აღმოსავლეთ საქართველოში XVIII საუკუნის მეორე ნახევარში.     მათ ჰქონდათ შ

2024-07-15

იხილეთ სრულად
საქართველოს უზენაესი სასამართლოს პლენუმის სხდომა

საქართველოს უზენაეს სასამართლოში 2024 წლის პირველ ივლისს, 13:00 საათზე გაიმართება პლენუმის სხდომა.&n

2024-06-30

იხილეთ სრულად