საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში საიტის ძველი ვერსია

ნინო გვენეტაძე

დაიბადა 1964 წლის 27 იანვარს ქალაქ ხაშურში;

1985-1990  წლებში სწავლობდა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, წარჩინებით დაამთავრა  იურიდიული ფაკულტეტი სამართალმცოდნეობის სპეციალობით;

1990-1993 წლებში იყო საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის სახელმწიფოსა და სამართლის ინსტიტუტის ასპირანტი სისხლის სამართლის მიმართულებით;

1995 წელს დაიცვა საკანდიდატო დისერტაცია, მიენიჭა იურიდიულ მეცნიერებათა კანდიდატის ხარისხი.

1994-2001 წლებში იყო სამართლებრივი რეფორმის სახელმწიფო კომისიის სისხლის სამართლის  კოდექსის პროექტის შემმუშავებელი - კომისიის წევრი;

1994-1999 წლებში მუშაობდა იუსტიციის სამინისტროში სხვადასხვა თანამდებობაზე: მოქალაქეობისა და იმიგრაციის სამმართველოს მთავარი კონსულტანტი, საკანონმდებლო განზრახულებათა განყოფილების უფროსი,  საჯარო სამართლის სამმართველოს უფროსის მოადგილე, საჯარო კანონმდებლობის განყოფილების უფროსი,  საჯარო სამართლის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე, სამართლის ჰარმონიზაციისა და ნორმატიული აქტების ექსპერტიზის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე;

1998-1999 წლებში იყო საქართველოს ახალგაზდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე;     

1999-2008 წლებში იყო ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის სისხლის სამართლისა და კრიმინოლოგიის კათედრის დოცენტი და ასოცირებული პროფესორი;

1999-2006 წლებში იყო  საქართველოს უზენაესი სასამართლოს წევრი; სისხლის სამართლის საქმეთა პალატის მოსამართლე;

2004 წლიდან - საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურიდიული განათლების ხელშეწყობის ფონდის გამგეობის წევრი და პედაგოგი სისხლის სამართალში;

2007 წლიდან 2015 წლამდე ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტის სამართლის, სოციალური მეცნიერებებისა და დიპლომატიის სკოლის პროფესორი, სადოქტორო და სამაგისტრო პროგრამების ხელმძღვანელი;

2010-2012 წლებში - საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის სისხლის სამართლის კომიტეტის ექსპერტი;

2011-2014 წლებში იყო გერმანიის ქ. ფრაიბურგის მაქს-პლანკის საერთაშორისო და საზღვარგარეთის ქვეყნების სისხლის სამართლის ინსტიტუტის (MPI) სამეცნიერო სტიპენდიატი და პროექტის  ,,სისხლის სამართლის პოლიტიკის განვითარება და სამართლის როლი გარდამავალი პერიოდის მართლმსაჯულებაში‘‘- ექსპერტი საქართველოდან;

2011-2012 წლებში - სისხლის სამართლისა და არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების რეფორმის განმახორციელებელი უწყებათაშორისი კომისიის წევრი; ფონდ ,,ღია საზოგადოება საქართველოს“ პროექტის ,,არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების რეფორმა“ - ექსპერტი;

2012-2014 წლებში-ევროკავშირის ,,კანონის უზენაესობის“ პროექტის ,,არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულება საქართველოში“ - ექსპერტი;

არის არაერთი სამეცნიერო ნაშრომისა და სტატიის ავტორი.

2015 წლის 20 მარტიდან-საქართველოს უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე;

2018 წლის 2 აგვისტოდან შეუწყდა უფლებამოსილება პირადი განცხადების საფუძველზე.