საქართველოს უზენაესი სასამართლოს უახლესი სიახლეებისაქართველოს უზენაესი სასამართლოს უახლესი სიახლეებიhttp://www.supremecourt.gehttp://blogs.law.harvard.edu/tech/rssSun, 08 Dec 2019 08:37:32 +0000Sun, 08 Dec 2019 08:37:32 +0000supremecourt.ge RSS Generatorსაქართველოს უზენაესი სასამართლოს პლენუმის სხდომასაქართველოს უზენაესი სასამართლოს პლენუმის სხდომაhttp://www.supremecourt.ge/news/id/2011http://www.supremecourt.ge/news/id/2011Fri, 06 Dec 2019 უზენაეს სასამართლოში ონლაინ-კომენტარის პრეზენტაცია გაიმართაუზენაეს სასამართლოში ონლაინ-კომენტარის პრეზენტაცია გაიმართაhttp://www.supremecourt.ge/news/id/2010http://www.supremecourt.ge/news/id/2010Mon, 02 Dec 2019 უზენაეს სასამართლოში სახელმწიფოს პასუხისმგებლობაზე სემინარი გაიმართაუზენაეს სასამართლოში სახელმწიფოს პასუხისმგებლობაზე სემინარი გაიმართაhttp://www.supremecourt.ge/news/id/2007http://www.supremecourt.ge/news/id/2007Fri, 29 Nov 2019 მოსამართლე გიორგი შავლიაშვილი საიუბილეო კონფერენციაში მონაწილეობდამოსამართლე გიორგი შავლიაშვილი საიუბილეო კონფერენციაში მონაწილეობდაhttp://www.supremecourt.ge/news/id/2008http://www.supremecourt.ge/news/id/2008Fri, 29 Nov 2019 უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეები ევროსაბჭოს ექსპერტს შეხვდნენუზენაესი სასამართლოს მოსამართლეები ევროსაბჭოს ექსპერტს შეხვდნენhttp://www.supremecourt.ge/news/id/2009http://www.supremecourt.ge/news/id/2009Fri, 29 Nov 2019 უზენაეს სასამართლოს თსუ-ს სტუდენტები ეწვიენუზენაეს სასამართლოს თსუ-ს სტუდენტები ეწვიენhttp://www.supremecourt.ge/news/id/2006http://www.supremecourt.ge/news/id/2006Thu, 28 Nov 2019 მზია თოდუა ლონდონიდან დაბრუნდამზია თოდუა ლონდონიდან დაბრუნდაhttp://www.supremecourt.ge/news/id/2003http://www.supremecourt.ge/news/id/2003Tue, 26 Nov 2019 IRZ-მა ჟურნალისტებისთვის სემინარი გამართაIRZ-მა ჟურნალისტებისთვის სემინარი გამართაhttp://www.supremecourt.ge/news/id/2004http://www.supremecourt.ge/news/id/2004Tue, 26 Nov 2019 სტრასბურგში PACE-ს ეგიდით სემინარი დასრულდასტრასბურგში PACE-ს ეგიდით სემინარი დასრულდაhttp://www.supremecourt.ge/news/id/2005http://www.supremecourt.ge/news/id/2005Tue, 26 Nov 2019 ტაშკენტში საერთაშორისო კონფერენცია დასრულდატაშკენტში საერთაშორისო კონფერენცია დასრულდაhttp://www.supremecourt.ge/news/id/2002http://www.supremecourt.ge/news/id/2002Mon, 25 Nov 2019 საქართველოს უზენაეს სასამართლოში ღია კარის დღე გაიმართებასაქართველოს უზენაეს სასამართლოში ღია კარის დღე გაიმართებაhttp://www.supremecourt.ge/news/id/2001http://www.supremecourt.ge/news/id/2001Fri, 22 Nov 2019 ანალიტიკური განყოფილების ადამიანის უფლებათა ცენტრმა ახალი კვლევა გამოსცაანალიტიკური განყოფილების ადამიანის უფლებათა ცენტრმა ახალი კვლევა გამოსცაhttp://www.supremecourt.ge/news/id/1999http://www.supremecourt.ge/news/id/1999Thu, 21 Nov 2019 ფრანგი სტუმრები უზენაესი სასამართლოს გამოცდილებას გაეცნენფრანგი სტუმრები უზენაესი სასამართლოს გამოცდილებას გაეცნენhttp://www.supremecourt.ge/news/id/2000http://www.supremecourt.ge/news/id/2000Thu, 21 Nov 2019 ქართველი მოსამართლეები ლუქსემბურგიდან დაბრუნდნენქართველი მოსამართლეები ლუქსემბურგიდან დაბრუნდნენhttp://www.supremecourt.ge/news/id/1998http://www.supremecourt.ge/news/id/1998Mon, 11 Nov 2019 ღია მმართველობა საქართველოს (OGP) ფარგლებში ქვეყნდება მონაცემები სატელეფონო საუბრის ფარულ მიყურადებასა და ჩაწერაზე განხილული შუამდგომლობების რაოდენობის შესახებღია მმართველობა საქართველოს (OGP) ფარგლებში ქვეყნდება მონაცემები სატელეფონო საუბრის ფარულ მიყურადებასა და ჩაწერაზე განხილული შუამდგომლობების რაოდენობის შესახებhttp://www.supremecourt.ge/news/id/1994http://www.supremecourt.ge/news/id/1994Mon, 04 Nov 2019 მზია თოდუა ლუქსემბურგში იმყოფებამზია თოდუა ლუქსემბურგში იმყოფებაhttp://www.supremecourt.ge/news/id/1995http://www.supremecourt.ge/news/id/1995Mon, 04 Nov 2019 მედიასამართალს საერთაშორისო კონფერენცია მიეძღვნამედიასამართალს საერთაშორისო კონფერენცია მიეძღვნაhttp://www.supremecourt.ge/news/id/1996http://www.supremecourt.ge/news/id/1996Mon, 04 Nov 2019 მოსამართლე ნინო ბაქაქური ვენეციის შეხვედრიდან დაბრუნდამოსამართლე ნინო ბაქაქური ვენეციის შეხვედრიდან დაბრუნდაhttp://www.supremecourt.ge/news/id/1997http://www.supremecourt.ge/news/id/1997Mon, 04 Nov 2019 ორი ახალი კრებული სამოქალაქო საქმეებზეორი ახალი კრებული სამოქალაქო საქმეებზეhttp://www.supremecourt.ge/news/id/1992http://www.supremecourt.ge/news/id/1992Thu, 31 Oct 2019 მართლმსაჯულების მუზეუმს მომავალი სამართალმცოდნეები ეწვიენმართლმსაჯულების მუზეუმს მომავალი სამართალმცოდნეები ეწვიენhttp://www.supremecourt.ge/news/id/1993http://www.supremecourt.ge/news/id/1993Thu, 31 Oct 2019