საქართველოს უზენაესი სასამართლოს უახლესი სიახლეებისაქართველოს უზენაესი სასამართლოს უახლესი სიახლეებიhttp://www.supremecourt.gehttp://blogs.law.harvard.edu/tech/rssMon, 30 Nov 2020 14:56:41 +0000Mon, 30 Nov 2020 14:56:41 +0000supremecourt.ge RSS Generatorსაქართველოს უზენაეს სასამართლოში ახლად გამწესებული მოსამართლეების ფიცის დადების ცერემონია გაიმართასაქართველოს უზენაეს სასამართლოში ახლად გამწესებული მოსამართლეების ფიცის დადების ცერემონია გაიმართაhttp://www.supremecourt.ge/news/id/2107http://www.supremecourt.ge/news/id/2107Tue, 24 Nov 2020 სტრასბურგის სასამართლოს ახალი გადაწყვეტილება საქართველოს წინააღმდეგსტრასბურგის სასამართლოს ახალი გადაწყვეტილება საქართველოს წინააღმდეგhttp://www.supremecourt.ge/news/id/2106http://www.supremecourt.ge/news/id/2106Fri, 20 Nov 2020 სტრასბურგის სასამართლოს 3 ახალი გადაწყვეტილება საქართველოს წინააღმდეგსტრასბურგის სასამართლოს 3 ახალი გადაწყვეტილება საქართველოს წინააღმდეგhttp://www.supremecourt.ge/news/id/2105http://www.supremecourt.ge/news/id/2105Wed, 11 Nov 2020 ღია მმართველობა საქართველოს (OGP) ფარგლებში ქვეყნდება მონაცემები სატელეფონო კომუნიკაციის ფარულ მიყურადებასა და ჩაწერაზე განხილული შუამდგომლობების რაოდენობის შესახებღია მმართველობა საქართველოს (OGP) ფარგლებში ქვეყნდება მონაცემები სატელეფონო კომუნიკაციის ფარულ მიყურადებასა და ჩაწერაზე განხილული შუამდგომლობების რაოდენობის შესახებhttp://www.supremecourt.ge/news/id/2104http://www.supremecourt.ge/news/id/2104Mon, 09 Nov 2020 საქართველოს მოსამართლეთა XXVIII რიგგარეშე კონფერენციასაქართველოს მოსამართლეთა XXVIII რიგგარეშე კონფერენციაhttp://www.supremecourt.ge/news/id/2103http://www.supremecourt.ge/news/id/2103Thu, 22 Oct 2020 საქართველოს უზენაესი სასამართლოს პლენუმის სხდომასაქართველოს უზენაესი სასამართლოს პლენუმის სხდომაhttp://www.supremecourt.ge/news/id/2102http://www.supremecourt.ge/news/id/2102Wed, 21 Oct 2020 ნინო ქადაგიძე იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარედ აირჩიესნინო ქადაგიძე იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარედ აირჩიესhttp://www.supremecourt.ge/news/id/2101http://www.supremecourt.ge/news/id/2101Thu, 15 Oct 2020 მოსამართლე ნინო ბაქაქური მართლმსაჯულების ეფექტიანობის კომისიის (CEPEJ) ხარისხის სამუშაო ჯგუფის მუშაობაში მონაწილეობდამოსამართლე ნინო ბაქაქური მართლმსაჯულების ეფექტიანობის კომისიის (CEPEJ) ხარისხის სამუშაო ჯგუფის მუშაობაში მონაწილეობდაhttp://www.supremecourt.ge/news/id/2100http://www.supremecourt.ge/news/id/2100Tue, 06 Oct 2020 მართლმსაჯულების საკოორდინაციო საბჭოს ბენჩ-ბარ ფორმატის პირველი შეხვედრა გაიმართამართლმსაჯულების საკოორდინაციო საბჭოს ბენჩ-ბარ ფორმატის პირველი შეხვედრა გაიმართაhttp://www.supremecourt.ge/news/id/2098http://www.supremecourt.ge/news/id/2098Fri, 02 Oct 2020 საქართველოს უზენაეს სასამართლოსა და თბილისის ღია სასწავლო უნივერსიტეტის სამართლისა და ეკონომიკის ცენტრს შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდასაქართველოს უზენაეს სასამართლოსა და თბილისის ღია სასწავლო უნივერსიტეტის სამართლისა და ეკონომიკის ცენტრს შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდაhttp://www.supremecourt.ge/news/id/2099http://www.supremecourt.ge/news/id/2099Fri, 02 Oct 2020 საქართველოს უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარესა და ევროპის საბჭოს საქართველოს ოფისის ხელმძღვანელს შორის გაცნობითი შეხვედრა შედგასაქართველოს უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარესა და ევროპის საბჭოს საქართველოს ოფისის ხელმძღვანელს შორის გაცნობითი შეხვედრა შედგაhttp://www.supremecourt.ge/news/id/2097http://www.supremecourt.ge/news/id/2097Mon, 28 Sep 2020 დისკრიმინაციის ნიშნით შეუწყნარებლობის მოტივით ჩადენილი დანაშაულის სტატისტიკის წარმოებისა და ერთიანი ანგარიშის გამოცემის შესახებ თანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდადისკრიმინაციის ნიშნით შეუწყნარებლობის მოტივით ჩადენილი დანაშაულის სტატისტიკის წარმოებისა და ერთიანი ანგარიშის გამოცემის შესახებ თანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდაhttp://www.supremecourt.ge/news/id/2096http://www.supremecourt.ge/news/id/2096Wed, 23 Sep 2020 საქართველოს უზენაეს სასამართლოსა და საქართველოს მედიატორთა ასოციაციას შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდასაქართველოს უზენაეს სასამართლოსა და საქართველოს მედიატორთა ასოციაციას შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდაhttp://www.supremecourt.ge/news/id/2094http://www.supremecourt.ge/news/id/2094Wed, 16 Sep 2020 მოსამართლე ნინო ბაქაქური ევროპის მოსამართლეთა საკონსულტაციო საბჭოს (CCJE) სამუშაო შეხვედრაში მონაწილეობდამოსამართლე ნინო ბაქაქური ევროპის მოსამართლეთა საკონსულტაციო საბჭოს (CCJE) სამუშაო შეხვედრაში მონაწილეობდაhttp://www.supremecourt.ge/news/id/2095http://www.supremecourt.ge/news/id/2095Wed, 16 Sep 2020 საქართველოს უზენაესი სასამართლოს პლენუმის სხდომასაქართველოს უზენაესი სასამართლოს პლენუმის სხდომაhttp://www.supremecourt.ge/news/id/2092http://www.supremecourt.ge/news/id/2092Wed, 02 Sep 2020 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს ბოლო გადაწყვეტილება საქართველოს წინააღმდეგადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს ბოლო გადაწყვეტილება საქართველოს წინააღმდეგhttp://www.supremecourt.ge/news/id/2091http://www.supremecourt.ge/news/id/2091Tue, 01 Sep 2020 ღია მმართველობა საქართველოს (OGP) ფარგლებში ქვეყნდება მონაცემები სატელეფონო საუბრის ფარულ მიყურადებასა და ჩაწერაზე განხილული შუამდგომლობების რაოდენობის შესახებღია მმართველობა საქართველოს (OGP) ფარგლებში ქვეყნდება მონაცემები სატელეფონო საუბრის ფარულ მიყურადებასა და ჩაწერაზე განხილული შუამდგომლობების რაოდენობის შესახებhttp://www.supremecourt.ge/news/id/2090http://www.supremecourt.ge/news/id/2090Mon, 03 Aug 2020 გამოიცა უზენაესი სასამართლოს ახალი კრებული სამოქალაქო საქმეებზეგამოიცა უზენაესი სასამართლოს ახალი კრებული სამოქალაქო საქმეებზეhttp://www.supremecourt.ge/news/id/2089http://www.supremecourt.ge/news/id/2089Fri, 31 Jul 2020 საქართველოს უზენაეს სასამართლოში ხელი მოეწერა „მართლმსაჯულების საკოორდინაციო საბჭოს“ დაარსების თაობაზე მემორანდუმსსაქართველოს უზენაეს სასამართლოში ხელი მოეწერა „მართლმსაჯულების საკოორდინაციო საბჭოს“ დაარსების თაობაზე მემორანდუმსhttp://www.supremecourt.ge/news/id/2088http://www.supremecourt.ge/news/id/2088Thu, 16 Jul 2020 კრებულები ადმინისტრაციულ საქმეებზეკრებულები ადმინისტრაციულ საქმეებზეhttp://www.supremecourt.ge/news/id/2087http://www.supremecourt.ge/news/id/2087Wed, 15 Jul 2020